Menu

1061 – 西红柿 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《西》的笔顺动画写字动画演示

《西》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《红》的笔顺动画写字动画演示

《红》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《柿》的笔顺动画写字动画演示

《柿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 蔬菜/ 西红柿色拉
 • Phồn – 蔬菜/ 西紅柿色拉
 • Pinyin – Shūcài/ xīhóngshì sèlā
 • Bồi – Su chai/ xi húng sừ sưa la
 • Dịch tiếng Việt – Rau / Salad cà chua
 • Dịch tiếng Anh – green/ tomato salad

Ví dụ 2:

 • Giản – 他得爬过一堆装满西红柿的箱子,才能够得着那把叉子
 • Phồn – 他得爬過一堆裝滿西紅柿的箱子,才能夠得著那把叉子
 • Pinyin – Tā dé páguò yī duī zhuāng mǎn xīhóngshì de xiāngzi, cái nénggòu dézháo nà bǎ chāzi
 • Bồi – Tha tứa pá cừa i tuây choang mản xi húng sừ tơ xeng chư, chái nấng cùa tứa nà pả cha chư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta phải trèo qua một đống hộp đầy cà chua trước khi có thể lấy nĩa
 • Dịch tiếng Anh – He had to climb over a pile of tomato boxes,to get at the fork.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

6  +    =  13