Menu

1064 – 羡慕 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《羡》的笔顺动画写字动画演示

《羡》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《羡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《慕》的笔顺动画写字动画演示

《慕》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《慕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我羡慕他的好工作
 • Phồn – 我羨慕他的好工作
 • Pinyin – Wǒ xiànmù tā de hǎo gōngzuò
 • Bồi – Ủa xiên mù tha tơ hảo cung chùa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi ngưỡng mộ công việc tuyệt vời của anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh – I admired at his wonderful work.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我羡慕他头脑的敏锐
 • Phồn – 我羨慕他頭腦的敏銳
 • Pinyin – Wǒ xiànmù tā tóunǎo de mǐnruì
 • Bồi – Ủa xiên mùa tha thấu mảo tơ mỉn ruầy
 • Dịch tiếng Việt – Tôi ngưỡng mộ sự nhạy bén của anh ta
 • Dịch tiếng Anh – I admired the keenness of his mind.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

4  +  1  =