Menu

1065 – 相反 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《相》的笔顺动画写字动画演示

《相》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《相》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《反》的笔顺动画写字动画演示

《反》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《反》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 与普遍观点相反的是
 • Phồn – 與普遍觀點相反的是
 • Pinyin – Yǔ pǔbiàn guāndiǎn xiāngfǎn de shì
 • Bồi – Dúy pủ piên quan tiển xeng phản tơ sừ
 • Dịch tiếng Việt – trái ngược lại với  điều mọi người thường tin tưởng
 • Dịch tiếng Anh – contrary to popular belief

Ví dụ 2:

 • Giản – 与公众看法相反
 • Phồn – 與公眾看法相反
 • Pinyin – Yǔ gōngzhòng kànfǎ xiāngfǎn
 • Bồi – Dủy cung chung khan phả xeng phản
 • Dịch tiếng Việt – Trái với dư luận
 • Dịch tiếng Anh – contrary to popular opinion


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

6  +  4  =