Menu

1066 – 相同 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《相》的笔顺动画写字动画演示

《相》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《相》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《同》的笔顺动画写字动画演示

《同》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《同》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不十分相同
 • Phồn – 不十分相同
 • Pinyin – Bù shífēn xiàng tóng
 • Bồi – Pù sứ phân xeng thúng
 • Dịch tiếng Việt – Không hoàn toàn giống nhau
 • Dịch tiếng Anh – it’s not quite the same

Ví dụ 2:

 • Giản – 似乎她和你意见相同
 • Phồn – 似乎她和你意見相同
 • Pinyin – Sìhū tā hé nǐ yìjiàn xiāngtóng
 • Bồi – Sừ hu tha hứa nỉ i chiên xeng thúng
 • Dịch tiếng Việt – Có vẻ cô ấy đồng ý với bạn
 • Dịch tiếng Anh – It seems she is of your mind.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

8  +  1  =