Menu

1068 – 详细 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《详》的笔顺动画写字动画演示

《详》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《详》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《细》的笔顺动画写字动画演示

《细》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《细》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 没有详细叙述
 • Phồn – 沒有詳細敘述
 • Pinyin – Méiyǒu xiángxì xùshù
 • Bồi – Mấy dẩu xéng xì xuy su
 • Dịch tiếng Việt – để (không) đi vào chi tiết
 • Dịch tiếng Anh – to (not) go into details

Ví dụ 2:

 • Giản – 请参阅图标了解详细信息
 • Phồn – 請參閱圖標了解詳細信息
 • Pinyin – Qǐng cānyuè túbiāo liǎojiě xiángxì xìnxī
 • Bồi – Chỉnh chan dều thú peo léo chỉa xéng xì xin xi
 • Dịch tiếng Việt – Vui lòng tham khảo hình để biết thêm chi tiết.
 • Dịch tiếng Anh – Please refer to the figure for more details.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

4  +  5  =