Menu

1069 – 响 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《响》的笔顺动画写字动画演示

《响》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《响》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 吧!枪响了
 • Phồn – 吧!槍響了
 • Pinyin – Ba! Qiāng xiǎngle
 • Bồi – Pa! Cheng xẻng lơ
 • Dịch tiếng Việt – Súng nổ với một vết nứt.
 • Dịch tiếng Anh – The gun went off with a crack.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的电话响了两声
 • Phồn – 我的電話響了兩聲
 • Pinyin – Wǒ de diànhuà xiǎngle liǎng shēng
 • Bồi – Ủa tơ tiên hòa xẻng lơ lẻng sâng
 • Dịch tiếng Việt – Điện thoại của tôi đổ chuông hai lần
 • Dịch tiếng Anh – My phone rang twice.


Các chữ Hán đồng âm

 • 享: to enjoy; to benefit; to have the use of;
 • 想: to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss (feel wistful about the absence of sb or sth);
 • 晑: bright; clear;
 • 飨: (literary) to offer food and drinks; to entertain;
 • 饷: soldier’s pay;
 • 鲞: dried fish;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

46  +    =  55