Menu

1071 – 消息 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《消》的笔顺动画写字动画演示

《消》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《消》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《息》的笔顺动画写字动画演示

《息》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《息》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 好/ 坏消息
 • Phồn – 好/ 壞消息
 • Pinyin – Hǎo/ huài xiāoxī
 • Bồi – Hảo/ hoài xeo xi
 • Dịch tiếng Việt – Tin tốt / xấu
 • Dịch tiếng Anh – good/ bad news

Ví dụ 2:

 • Giản – 你看,我有好消息
 • Phồn – 你看,我有好消息
 • Pinyin – Nǐ kàn, wǒ yǒu hǎo xiāoxī
 • Bồi – Nỉ khan. ủa dấu hảo xeo xi
 • Dịch tiếng Việt – Bạn thấy đấy, tôi có tin tốt đây
 • Dịch tiếng Anh – Guess what,I’ve got good news.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  49  =  56