Menu

1072 – 小吃 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《小》的笔顺动画写字动画演示

《小》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《小》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《吃》的笔顺动画写字动画演示

《吃》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 北京风味小吃
 • Phồn – 北京風味小吃
 • Pinyin – Běijīng fēngwèi xiǎochī
 • Bồi – Pấy chinh phâng uầy xẻo chư
 • Dịch tiếng Việt – Đồ ăn nhẹ kiểu Bắc Kinh
 • Dịch tiếng Anh – dishes in the Beijing style

Ví dụ 2:

 • Giản – 这种小吃含油脂过多,少吃为好
 • Phồn – 這種小吃含油脂過多,少吃為好
 • Pinyin – Zhè zhǒng xiǎochī hán yóuzhīguò duō, shǎo chī wèi hǎo
 • Bồi – Chưa chủng xẻo chư hán dấu chư cùa tua, sảo chư uầy hảo
 • Dịch tiếng Việt – Món ăn vặt này chứa quá nhiều chất béo, nên ăn ít thôi
 • Dịch tiếng Anh – This kind of snack is too oily, the less you eat the better.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

7  +    =  8