Menu

1073 – 小伙子 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《小》的笔顺动画写字动画演示

《小》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《小》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《伙》的笔顺动画写字动画演示

《伙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《伙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有希望的小伙子
 • Phồn – 有希望的小伙子
 • Pinyin – Yǒu xīwàng de xiǎohuǒzi
 • Bồi – Dẩu xi oàng tơ xéo hủa chư
 • Dịch tiếng Việt – Chàng trai trẻ đầy hy vọng
 • Dịch tiếng Anh – a young man of promise

Ví dụ 2:

 • Giản – 那个小伙子穿着件港衫
 • Phồn – 那個小伙子穿著件港衫
 • Pinyin – Nàgè xiǎohuǒzi chuānzhuó jiàn gǎng shān
 • Bồi – Na cừa xéo hủa chư choan chứa chiên cảng san
 • Dịch tiếng Việt – Anh chàng đó mặc áo theo phong cách Hồng Kông
 • Dịch tiếng Anh – The young man is wearing a Hong Kong style T-shirt.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

9  +  1  =