Menu

1074 – 小说 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《小》的笔顺动画写字动画演示

《小》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《小》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《说》的笔顺动画写字动画演示

《说》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《说》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 小说的第二回
 • Phồn – 小說的第二回
 • Pinyin – Xiǎoshuō de dì èr huí
 • Bồi – Xẻo sua tơ ừa huấy
 • Dịch tiếng Việt – Chương thứ hai của tiểu thuyết
 • Dịch tiếng Anh – the novel’s second chapter

Ví dụ 2:

 • Giản – 以罗马为背景的小说
 • Phồn – 以羅馬為背景的小說
 • Pinyin – Yǐ luómǎ wèi bèijǐng de xiǎoshuō
 • Bồi – Ỉ lúa mả uầy pây chỉnh tơ xẻo sua
 • Dịch tiếng Việt – Tiểu thuyết La Mã
 • Dịch tiếng Anh – a novel set in Rome


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  47  =  57