Menu

1077 – 心情 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《情》的笔顺动画写字动画演示

《情》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《情》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 灰色的心情
 • Phồn – 灰色的心情
 • Pinyin – Huīsè de xīnqíng
 • Bồi – Huây sừa tơ xin chính
 • Dịch tiếng Việt – cảm xúc u sầu
 • Dịch tiếng Anh – melancholy emotions

Ví dụ 2:

 • Giản – 她心情很好!
 • Phồn – 她心情很好!
 • Pinyin – Tā xīnqíng hěn hǎo!
 • Bồi – Tha xin chính hấn hảo!
 • Dịch tiếng Việt – Tâm trạng của cô ấy khá tốt
 • Dịch tiếng Anh – She’s in a good mood!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK4

 • Chính là chữ này

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

2  +  3  =