Menu

1078 – 辛苦 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《辛》的笔顺动画写字动画演示

《辛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《辛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《苦》的笔顺动画写字动画演示

《苦》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《苦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 园艺是辛苦的工作
 • Phồn – 園藝是辛苦的工作
 • Pinyin – Yuányì shì xīnkǔ de gōngzuò
 • Bồi – Doán ì sừ xin khủ tơ cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Làm vườn là  một công việc khó khăn
 • Dịch tiếng Anh – gardening is thirsty work

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们非常辛苦地工作
 • Phồn – 他們非常辛苦地工作
 • Pinyin – Tāmen fēicháng xīnkǔ dì gōngzuò
 • Bồi – Tha mân phây cháng xin khủ tì cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Họ làm việc rất chăm chỉ
 • Dịch tiếng Anh – They worked arduously.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  19  =  28