Menu

1081 – 信心 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《信》的笔顺动画写字动画演示

《信》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《信》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对自己缺乏信心
 • Phồn – 對自己缺乏信心
 • Pinyin – Duì zìjǐ quēfá xìnxīn
 • Bồi – Tuây chư chỉ chuê phá xin xin
 • Dịch tiếng Việt – Thiếu tự tin vào bản thân
 • Dịch tiếng Anh – to be unsure of o.s.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我充满了信心
 • Phồn – 我充滿了信心
 • Pinyin – Wǒ chōngmǎnle xìnxīn
 • Bồi – Ủa chung mản lơ xin xin
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã rất tự tin.
 • Dịch tiếng Anh – I was full of confidence.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

1  +  6  =