Menu

1082 – 兴奋 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《兴》的笔顺动画写字动画演示

《兴》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《兴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《奋》的笔顺动画写字动画演示

《奋》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《奋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她很容易兴奋
 • Phồn – 她很容易興奮
 • Pinyin – Tā hěn róngyì xīngfèn
 • Bồi – Tha hẩn rúng i xing phân
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy rất dễ bị kích động
 • Dịch tiếng Anh – She was easily excited.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我可没有这么兴奋
 • Phồn – 我可沒有這麼興奮
 • Pinyin – Wǒ kě méiyǒu zhème xīngfèn
 • Bồi – Úa khửa mấy dẩu chưa mơ xinh phân
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã  không hào hứng lắm
 • Dịch tiếng Anh – l didn’t freak out like this.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

9  +  1  =