Menu

1085 – 幸福 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《幸》的笔顺动画写字动画演示

《幸》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《幸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《福》的笔顺动画写字动画演示

《福》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《福》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 健康就是幸福
 • Phồn – 健康就是幸福
 • Pinyin – Jiànkāng jiùshì xìngfú
 • Bồi – Chiên khang chiêu sừ xinh phú
 • Dịch tiếng Việt – Sức khỏe là hạnh phúc
 • Dịch tiếng Anh – Health is happiness.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我被幸福填满
 • Phồn – 我被幸福填滿
 • Pinyin – Wǒ bèi xìngfú tián mǎn
 • Bồi – Ủa pây xinh phú thiến mản
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đang tràn ngập hạnh phúc
 • Dịch tiếng Anh – I ‘m brimming over with happiness.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  17  =  23