Menu

1088 – 修理 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《修》的笔顺动画写字动画演示

《修》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《修》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《理》的笔顺动画写字动画演示

《理》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《理》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对某物的修理
 • Phồn – 對某物的修理
 • Pinyin – Duì mǒuwù de xiūlǐ
 • Bồi – Tuây mẩu ù tơ xiêu lỉ
 • Dịch tiếng Việt – Sửa chữa một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – repairs to something

Ví dụ 2:

 • Giản – 我能帮您修理汽车
 • Phồn – 我能幫您修理汽車
 • Pinyin – Wǒ néng bāng nín xiūlǐ qìchē
 • Bồi – Ủa nấng pang nín xieu lỉ chì chưa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có thể giúp bạn sửa xe
 • Dịch tiếng Anh – I could get your car doctored for you.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  5  =  7