Menu

1089 – 许多 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《许》的笔顺动画写字动画演示

《许》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《许》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《多》的笔顺动画写字动画演示

《多》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《多》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我喝许多咖啡
 • Phồn – 我喝很多咖啡
 • Pinyin – Wǒ hē hěnduō kāfēi
 • Bồi – Ủa hưa hẩn tua kha phây
 • Dịch tiếng Việt – Tôi uống  rất nhiều cà phê.
 • Dịch tiếng Anh – I drink a lot of coffee.

Ví dụ 2:

 • Giản – 许多人被杀害
 • Phồn – 許多人被殺害
 • Pinyin – Xǔduō rén bèi shāhài
 • Bồi – Xủy tua rấn pây sa hai
 • Dịch tiếng Việt – Nhiều người đã bị thiệt mạng
 • Dịch tiếng Anh – Many people have been killed.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  3  =  8