Menu

1091 – 呀 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《呀》的笔顺动画写字动画演示

《呀》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《呀》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 呦,是你呀!
 • Phồn – 呦,是你呀!
 • Pinyin – Yōu, shì nǐ ya!
 • Bồi – Dâu, sừ nỉ da!
 • Dịch tiếng Việt – tại sao, đó là bạn!
 • Dịch tiếng Anh – why, it’s you!

Ví dụ 2:

 • Giản – 你什么时候退岗呀?
 • Phồn – 你什麼時候退崗呀?
 • Pinyin – Nǐ shénme shíhòu tuì gǎng ya?
 • Bồi – Nỉ sấn mơ sứ hầu tuây cảng da?
 • Dịch tiếng Việt – Khi nào bạn sẽ nghỉ hưu?
 • Dịch tiếng Anh – When will you quit your job?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

10  +    =  12