Menu

1094 – 亚洲 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《亚》的笔顺动画写字动画演示

《亚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《亚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《洲》的笔顺动画写字动画演示

《洲》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《洲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 亚洲美食很是诱人
 • Phồn – 亞洲美食很是誘人
 • Pinyin – Yàzhōu měishí hěn shì yòu rén
 • Bồi – Dà châu mẩy sứ hẩn sừ dầu rấn
 • Dịch tiếng Việt – Món ăn châu Á rất hấp dẫn
 • Dịch tiếng Anh – Asian food is delicious.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这种舞起源于亚洲
 • Phồn – 這種舞起源於亞洲
 • Pinyin – Zhè zhǒng wǔ qǐyuán yú yàzhōu
 • Bồi – Chừa chủng ú chỉ doán dúy dà châu
 • Dịch tiếng Việt – Điệu nhảy này bắt nguồn từ châu Á
 • Dịch tiếng Anh – This type of dancing originated in Asia.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

33  +    =  38