Menu

1096 – 严重 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《严》的笔顺动画写字动画演示

《严》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《严》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《重》的笔顺动画写字动画演示

《重》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《重》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他受伤很严重
 • Phồn – 他受傷很嚴重
 • Pinyin – Tā shòushāng hěn yánzhòng
 • Bồi – Tha sầu sang hẩn dán chùng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta bị thương nặng
 • Dịch tiếng Anh – He was gruesomely wounded.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他受到了严重警告
 • Phồn – 他受到了嚴重警告
 • Pinyin – Tā shòudàole yánzhòng jǐnggào
 • Bồi – Tha sâu tào lơ dán chung chỉn cào
 • Dịch tiếng Việt – Ông đã bị cảnh cáo nghiêm trọng
 • Dịch tiếng Anh – He received a serious warning.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  19  =  21