Menu

1098 – 研究 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《研》的笔顺动画写字动画演示

《研》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《研》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《究》的笔顺动画写字动画演示

《究》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《究》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 研究与开发
 • Phồn – 研究與開發
 • Pinyin – Yánjiū yǔ kāifā
 • Bồi – Dán chiêu dủy khai pha
 • Dịch tiếng Việt – Nghiên cứu và phát triển
 • Dịch tiếng Anh – research and development

Ví dụ 2:

 • Giản – 商务/ 欧洲研究
 • Phồn – 商務/ 歐洲研究
 • Pinyin – Shāngwù/ ōuzhōu yánjiū
 • Bồi – Sang ù/ âu châu dán chiêu
 • Dịch tiếng Việt – Nghiên cứu kinh doanh / châu Âu
 • Dịch tiếng Anh – business/ European studies


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

9  +  1  =