Menu

1103 – 养成 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《养》的笔顺动画写字动画演示

《养》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《养》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 逐渐养成习惯/ 规律
 • Phồn – 逐漸養成習慣/ 規律
 • Pinyin – Zhújiàn yǎng chéng xíguàn/ guīlǜ
 • Bồi – Chú chiên dảng chấng xí quan/ quây lủy
 • Dịch tiếng Việt – Phát triển thói quen / quy định
 • Dịch tiếng Anh – to slip into a habit/ routine

Ví dụ 2:

 • Giản – 养成对某物的爱好
 • Phồn – 養成對某物的愛好
 • Pinyin – Yǎng chéng duì mǒu wù de àihào
 • Bồi – Dảng chấng tuây mẩu ù tơ ai hào
 • Dịch tiếng Việt – Phát triển sở thích về một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to develop/ acquire a taste for something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

8  +  1  =