Menu

1104 – 样子 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《样》的笔顺动画写字动画演示

《样》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《样》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我忘记了他的样子
 • Phồn – 我忘記了他的樣子
 • Pinyin – Wǒ wàngjìle tā de yàngzi
 • Bồi – Ủa oàng chi lơ tha tơ dàng chư
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã quên mất anh ta trông như thế nào.
 • Dịch tiếng Anh – I’ve forgotten what he looks like.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个手机样子不错
 • Phồn – 這個手機樣子不錯
 • Pinyin – Zhège shǒujī yàngzi bùcuò
 • Bồi – Chưa cưa sẩu chi dàng chư pú chùa
 • Dịch tiếng Việt – Điện thoại này có vẻ tốt
 • Dịch tiếng Anh – This mobile phone looks good.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

6  +  3  =