Menu

1106 – 要是 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《是》的笔顺动画写字动画演示

《是》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《是》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 要是我知道的话
 • Phồn – 要是我知道的話
 • Pinyin – Yàoshì wǒ zhīdào de huà
 • Bồi – Dao sừ ủa chư tào tơ hòa
 • Dịch tiếng Việt – Nếu tôi biết
 • Dịch tiếng Anh – had I but known

Ví dụ 2:

 • Giản – 我要是你就走了
 • Phồn – 我要是你就走了
 • Pinyin – Wǒ yàoshi nǐ jiù zǒule
 • Bồi – Ủa dào sư nỉ chu chẩu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Nếu anh rời xa em
 • Dịch tiếng Anh – I should go if I were you


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  35  =  41