Menu

1108 – 也许 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《也》的笔顺动画写字动画演示

《也》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《也》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《许》的笔顺动画写字动画演示

《许》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《许》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你也许是对的
 • Phồn – 你也許是對的
 • Pinyin – Nǐ yěxǔ shì duì de
 • Bồi – Nỉ dế xủy sư tuây tơ
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể  đã đúng
 • Dịch tiếng Anh – you might be right

Ví dụ 2:

 • Giản – 他也许能坚持
 • Phồn – 他也許能堅持
 • Pinyin – Tā yěxǔ néng jiānchí
 • Bồi – Tha dế xủy nấng chiên chứ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta có thể nhấn mạnh
 • Dịch tiếng Anh – He might be able to hold out.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

4  +  5  =