Menu

1109 – 叶子 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《叶》的笔顺动画写字动画演示

《叶》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《叶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 干枯的叶子
 • Phồn – 乾枯的葉子
 • Pinyin – Gānkū de yèzi
 • Bồi – Can khu tơ dê chư
 • Dịch tiếng Việt – Lá héo
 • Dịch tiếng Anh – withered leaves

Ví dụ 2:

 • Giản – 我抖得像片叶子一样
 • Phồn – 我抖得像片葉子一樣
 • Pinyin – Wǒ dǒu dé xiàng piàn yèzi yīyàng
 • Bồi – Úa tẩu tứa xeng piên dề chư i dàng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi lắc lư như chiếc lá
 • Dịch tiếng Anh – I was trembling like a leaf.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

63  +    =  66