Menu

1110 – 页 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《页》的笔顺动画写字动画演示

《页》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《页》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 余额承前页
 • Phồn – 餘額承前頁
 • Pinyin – Yú’é chéngqián yè
 • Bồi – Dúy ứa chấng chiến dề
 • Dịch tiếng Việt – cân bằng về phía trước
 • Dịch tiếng Anh – balance brought forward

Ví dụ 2:

 • Giản – 请在页下角的方框内加一个
 • Phồn – 請在頁下角的方框內加一個
 • Pinyin – Qǐng zài yè xiàjiǎo de fāng kuāng nèi jiā yīgè
 • Bồi – Chỉnh chai dề xà chẻo tơ phâng khoang nây cha i cừa
 • Dịch tiếng Việt – Vui lòng thêm  hộp ở góc dưới cùng của trang
 • Dịch tiếng Anh – Put an x into the box at the bottom of the page.


Các chữ Hán đồng âm

 • 㠯: 㠯
 • 乙: second of the ten Heavenly Stems 十天干[shi2 tian1 gan1]; second in order; letter ‘B’ or roman ‘II’ in list ‘A, B, C’, or ‘I, II, III’ etc; second party (in legal contract, usually 乙方[yi3 fang1], as opposed to 甲方[jia3 fang1]); ethyl; bent; winding; radical in Chinese characters (Kangxi radical 5);
 • 倚: to lean on; to rely upon;
 • 偯: to sob; wail;
 • 已: already; to stop; then; afterwards;
 • 扆: screen;
 • 攺: a kind of metal or jade ornament worn in ancient times to ward off evil spirits;
 • 旖: fluttering of flag;
 • 椅: chair;
 • 矣: classical final particle, similar to modern 了[le5];
 • 舣: to moor a boat to the bank;
 • 苡: common plantain (Plantago major);
 • 蚁: ant
 • 螘: ant; variant of 蟻|蚁[yi3];
 • 轙: rings on the yokes;
 • 钇: yttrium (chemistry);
 • 顗: pleasing; respectful manner;
 • 鳦: a swallow (bird);
 • 齮: bite;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

2  +  7  =