Menu

1111 – 一切 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《切》的笔顺动画写字动画演示

《切》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《切》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我所有的一切
 • Phồn – 我所有的一切
 • Pinyin – Wǒ suǒyǒu de yīqiè
 • Bồi – Ủa sấu dẩu tơ i chia
 • Dịch tiếng Việt – Mọi thứ tôi có
 • Dịch tiếng Anh – all that I have

Ví dụ 2:

 • Giản – 不惜一切代价
 • Phồn – 不惜一切代價
 • Pinyin – Bùxī yīqiè dàijià
 • Bồi – Pu xi i chia tai cha
 • Dịch tiếng Việt – Bằng mọi giá
 • Dịch tiếng Anh – at all costs


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

8  +  1  =