Menu

1112 – 以 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《以》的笔顺动画写字动画演示

《以》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《以》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 以…为基地
 • Phồn – 以…為基地
 • Pinyin – Yǐ…wèi jīdì
 • Bồi – Ỉ … uầy chi tì
 • Dịch tiếng Việt – Dựa trên
 • Dịch tiếng Anh – to be based at

Ví dụ 2:

 • Giản – 以很大代价
 • Phồn – 以很大代價
 • Pinyin – Yǐ hěn dà dàijià
 • Bồi – Í hẩn tà tai cha
 • Dịch tiếng Việt – Với chi phí lớn
 • Dịch tiếng Anh – at great expense


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  24  =  25