Menu

1113 – 以为 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《以》的笔顺动画写字动画演示

《以》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《以》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《为》的笔顺动画写字动画演示

《为》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《为》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 以…为基地
 • Phồn – 以…為基地
 • Pinyin – Yǐ…wèi jīdì
 • Bồi – Ỉ … uây chi tì
 • Dịch tiếng Việt – Dựa trên
 • Dịch tiếng Anh – to be based at

Ví dụ 2:

 • Giản – 你以为我多大?
 • Phồn – 你以為我多大?
 • Pinyin – Nǐ yǐwéi wǒ duōdà?
 • Bồi – Ní ỉ uấy ủa tua tà?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn nghĩ tôi bao nhiêu tuổi ?
 • Dịch tiếng Anh – How old do you think I am?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

1  +  7  =