Menu

1115 – 艺术 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《艺》的笔顺动画写字动画演示

《艺》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《艺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《术》的笔顺动画写字动画演示

《术》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《术》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 艺术理事会
 • Phồn – 藝術理事會
 • Pinyin – Yìshù lǐshì huì
 • Bồi – I sù lỉ sư huây
 • Dịch tiếng Việt – Hội đồng nghệ thuật
 • Dịch tiếng Anh – the Arts Council

Ví dụ 2:

 • Giản – 钟爱艺术的人
 • Phồn – 鍾愛藝術的人
 • Pinyin – Zhōng’ài yìshù de rén
 • Bồi – Chung ai i sù tơ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Những người yêu thích nghệ thuật
 • Dịch tiếng Anh –  a lover of art/ an art lover


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  5  =  7