Menu

1116 – 因此 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《因》的笔顺动画写字动画演示

《因》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《因》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《此》的笔顺动画写字动画演示

《此》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《此》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他并未因此怎么样
 • Phồn – 他並未因此怎麼樣
 • Pinyin – Tā bìng wèi yīncǐ zěnme yàng
 • Bồi – Tha pình uầy din chử chẩn mơ dàng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã không làm như vậy
 • Dịch tiếng Anh – he is none the worse for it

Ví dụ 2:

 • Giản – 他没来,因此我走了
 • Phồn – 他沒來,因此我走了
 • Pinyin – Tā méi lái, yīncǐ wǒ zǒule
 • Bồi – Tha mấy lái, din chử chẩu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã không đến, vì vậy tôi đã rời đi
 • Dịch tiếng Anh – he didn’t come so I left


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  67  =  76