Menu

1119 – 赢 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《赢》的笔顺动画写字动画演示

《赢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《赢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他一定会赢的
 • Phồn – 他一定會贏的
 • Pinyin – Tā yīdìng huì yíng de
 • Bồi – Tha i tình huây dính tơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chắc chắn sẽ thắng
 • Dịch tiếng Anh – He’ll win sure as shooting.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她最终会赢的
 • Phồn – 她最終會贏的
 • Pinyin – Tā zuìzhōng huì yíng de
 • Bồi – Tha chuây chung huây dính tơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy cuối cùng sẽ thắng
 • Dịch tiếng Anh – She will succeed in the long run.


Các chữ Hán đồng âm

 • 営: Japanese variant of 營|营;
 • 嬴: win
 • 楹: pillar;
 • 滢: clear; limpid (of water);
 • 潆: eddy; small river;
 • 瀛: ocean;
 • 營: camp
 • 盈: full; filled; surplus;
 • 籯: slender basket for chopsticks;
 • 茔: a grave;
 • 荧: a glimmer; glimmering; twinkling; fluorescence; phosphorescence; perplexed; dazzled and confused; planet Mars (arch.);
 • 莹: luster of gems;
 • 萤: firefly; glow-worm;
 • 营: camp; barracks; battalion; to build; to operate; to manage; to strive for;
 • 萦: wind around;
 • 蓥: polish;
 • 蛍: Japanese variant of 螢|萤;
 • 蝇: fly; musca; CL:隻|只[zhi1];
 • 謍: humming sound;
 • 贏: win
 • 迎: to welcome; to meet; to face; to forge ahead (esp. in the face of difficulties);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

4  +  6  =