Menu

1120 – 应聘 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《应》的笔顺动画写字动画演示

《应》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《应》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《聘》的笔顺动画写字动画演示

《聘》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《聘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她应聘了厨师的招聘广告
 • Phồn – 她應聘了廚師的招聘廣告
 • Pinyin – Tā yìngpìnle chúshī de zhāopìn guǎnggào
 • Bồi – Tha dinh pìn lơ chú sư tơ chao pìn quảng cào
 • Dịch tiếng Việt – Cô trả lời quảng cáo cho với vai trò là một đầu bếp.
 • Dịch tiếng Anh – She answered an advert for a job as a cook.

Ví dụ 2:

 • Giản – 应聘和招生
 • Phồn – 應聘和招生
 • Pinyin – Yìngpìn hé zhāoshēng
 • Bồi – Dinh pìn hứa chao sâng
 • Dịch tiếng Việt – Đơn đăng ký và tuyển sinh
 • Dịch tiếng Anh – employment and enrollment.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

1  +  5  =