Menu

1121 – 勇敢 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《勇》的笔顺动画写字动画演示

《勇》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《勇》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《敢》的笔顺动画写字动画演示

《敢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《敢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他真勇敢
 • Phồn – 他真勇敢
 • Pinyin – Tā zhēn yǒnggǎn
 • Bồi – Tha chân dúng cản
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thật dũng cảm
 • Dịch tiếng Anh – He is really brave.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他比敌人更勇敢
 • Phồn – 他比敵人更勇敢
 • Pinyin – Tā bǐ dírén gèng yǒnggǎn
 • Bồi – Tha pỉ tí rấn câng dúng cản
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy dũng cảm hơn kẻ thù.
 • Dịch tiếng Anh – He outbraved the enemy.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

2  +    =  6