Menu

1122 – 永远 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《永》的笔顺动画写字动画演示

《永》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《永》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《远》的笔顺动画写字动画演示

《远》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《远》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他永远地离开了
 • Phồn – 他永遠地離開了
 • Pinyin – Tā yǒngyuǎn dì líkāile
 • Bồi – Tha dúng doản tì lí khai lơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã ra đi mãi mãi
 • Dịch tiếng Anh – He left for good.

Ví dụ 2:

 • Giản – 它永远消失了
 • Phồn – 它永遠消失了
 • Pinyin – Tā yǒngyuǎn xiāoshīle
 • Bồi – Tha dúng doản xeo sư lơ
 • Dịch tiếng Việt – Nó đã biến mất mãi mãi
 • Dịch tiếng Anh – It is irretrievably lost.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

9  +  1  =