Menu

1123 – 优点 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《优》的笔顺动画写字动画演示

《优》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《优》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《点》的笔顺动画写字动画演示

《点》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《点》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这种新型水稻有生长期短的优点
 • Phồn – 這種新型水稻有生長期短的優點
 • Pinyin – Zhè zhǒng xīnxíng shuǐdào yǒu shēng cháng qí duǎn de yōudiǎn
 • Bồi – Chưa chủng xin xính suẩy tào dẩu sâng cháng chí toản tơ dâu tiển
 • Dịch tiếng Việt – Loại gạo mới này có lợi thế là thời gian tăng trưởng ngắn
 • Dịch tiếng Anh – This new type of rice has the advantage of a short growing period.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她的缺点和优点相比可以说是瑕不掩瑜
 • Phồn – 她的缺點和優點相比可以說是瑕不掩瑜
 • Pinyin – Tā de quēdiǎn hé yōudiǎn xiāng bǐ kěyǐ shuō shì xiábùyǎnyú
 • Bồi – Tha tơ chuê tiển hứa dâu tiển xeng pỉ khứa ỉ sua sừ xá pù dản dúy
 • Dịch tiếng Việt – Về sự cân bằng, điểm mạnh của cô ấy nhiều hơn và bù đắp cho điểm yếu
 • Dịch tiếng Anh – On balance, her strong points more than make up for her weaknesses.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  9  =  16