Menu

1125 – 幽默 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《幽》的笔顺动画写字动画演示

《幽》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《幽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《默》的笔顺动画写字动画演示

《默》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《默》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是冷幽默
 • Phồn – 他是冷幽默
 • Pinyin – Tā shì lěng yōumò
 • Bồi – Tha sừ lẩng dâu mùa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta là người hài hước lạnh lùng.
 • Dịch tiếng Anh – He has a dry sense of humor.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他说话很幽默
 • Phồn – 他說話很幽默
 • Pinyin – Tā shuōhuà hěn yōumò
 • Bồi – Tha sua hòa hẩn dâu mùa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy nói chuyện rất hài hước
 • Dịch tiếng Anh – He’s got a very humorous way of talking.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

32  +    =  37