Menu

1126 – 尤其 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《尤》的笔顺动画写字动画演示

《尤》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《尤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《其》的笔顺动画写字动画演示

《其》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《其》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 尤其是因为
 • Phồn – 尤其是因為
 • Pinyin – Yóuqí shì yīnwèi
 • Bồi – Dấu chí sừ din uầy
 • Dịch tiếng Việt – Đặc biệt là vì
 • Dịch tiếng Anh – not least because

Ví dụ 2:

 • Giản – 他尤其注意她
 • Phồn – 他尤其註意她
 • Pinyin – Tā yóuqí zhùyì tā
 • Bồi – Tha dấu chí chù i tha
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đặc biệt chú ý đến cô.
 • Dịch tiếng Anh – He paid especial attention to her.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  69  =  79