Menu

1127 – 由 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《由》的笔顺动画写字动画演示

《由》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《由》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 由某人照顾
 • Phồn – 由某人照顧
 • Pinyin – Yóu mǒu rén zhàogù
 • Bồi – Dấu mẩu rấn chao cù
 • Dịch tiếng Việt – Chăm sóc ai đó
 • Dịch tiếng Anh – in somebody’s care

Ví dụ 2:

 • Giản – 由于这个原因, 他每天早上很早起床
 • Phồn – 由於這個原因, 他每天早上很早起床
 • Pinyin – Yóuyú zhège yuányīn, tā měitiān zǎoshang hěn zǎo qǐchuáng
 • Bồi – Dấu dúy chưa cua doán din, tha mẩy thiên chảo sang hẩn chảo chỉ choáng
 • Dịch tiếng Việt – Vì lý do đó, anh thức dậy sớm mỗi sáng
 • Dịch tiếng Anh – For this reason, he gets up very earl in the morning.


Các chữ Hán đồng âm

 • 尤: outstanding; particularly, especially; a fault; to express discontentment against;
 • 斿: scallops along lower edge of flag;
 • 楢: Quercus glandulifera;
 • 油: oil; fat; grease; petroleum; to apply tung oil, paint or varnish; oily; greasy; glib; cunning;
 • 游: to walk; to tour; to roam; to travel;
 • 犹: as if; (just) like; just as; still; yet;
 • 猷: to plan; to scheme;
 • 疣: nodule; wart;
 • 莸: Caryopteris divaricata;
 • 蝣: Ephemera strigata;
 • 訧: fault; mistake;
 • 輶: light carriage; trifling;
 • 逌: distant; joyous; satisfied;
 • 邮: post (office); mail;
 • 铀: uranium (chemistry);
 • 鱿: cuttlefish;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

3  +  2  =