Menu

1129 – 邮局 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《邮》的笔顺动画写字动画演示

《邮》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《邮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《局》的笔顺动画写字动画演示

《局》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《局》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 可以去当地的邮局买邮票
 • Phồn – 可以去當地的郵局買郵票
 • Pinyin – Kěyǐ qù Dāngdì de yóujú mǎi yóupiào.
 • Bồi – Khứa ỉ chuy tang tì tơ dấu chúy mải dấu peo
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể mua tem tại bưu điện địa phương
 • Dịch tiếng Anh – You can get stamps from the local post office.

Ví dụ 2:

 • Giản – 一辆面包车撞车了,然后冲进了邮局
 • Phồn – 一辆面包车撞车了,然后冲进了邮局
 • Pinyin – Yíliàng miànbāochē zhuàngchēle, ránhòu chōngjìnle yóujú
 • Bồi – Í lèng miên pao chưa choang chưa lơ, rán hầu chung chin lơ dấu chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Một chiếc xe tải bị đâm và lao vào bưu điện
 • Dịch tiếng Anh – A van crashed and then ploughed into the post office.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

35  +    =  38