Menu

1130 – 友好 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《友》的笔顺动画写字动画演示

《友》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《友》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她对我很友好
 • Phồn – 她对我很友好
 • Pinyin – Tā duì wǒ hěn yǒuhǎo
 • Bồi – Tha tuây úa hẩn dấu hảo
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy  rất thân thiện với tôi
 • Dịch tiếng Anh – She is very kind to me .

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们关系友好
 • Phồn – 他們關係友好
 • Pinyin – Tāmen guānxì yǒuhǎo
 • Bồi – Tha mân quan xi dấu hảo
 • Dịch tiếng Việt – Họ rất thân thiện
 • Dịch tiếng Anh – They were on a friendly footing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  47  =  57