Menu

1132 – 有趣 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《有》的笔顺动画写字动画演示

《有》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《有》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《趣》的笔顺动画写字动画演示

《趣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《趣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一本很有趣的书
 • Phồn – 一本很有趣的書
 • Pinyin – Yī běn hěn yǒuqù de shū
 • Bồi – I pấn hẩn dấu chùy tơ su
 • Dịch tiếng Việt – Một cuốn sách rất thú vị
 • Dịch tiếng Anh – a most interesting book

Ví dụ 2:

 • Giản – 电影应当是快乐有趣的
 • Phồn – 電影應當是快樂有趣的
 • Pinyin – Diànyǐng yīngdāng shì kuàilè yǒuqù de
 • Bồi – Tiên dỉnh dinh tang sừ khoai lơ dẩu chùy tơ
 • Dịch tiếng Việt –  Một bộ phim nên vui và thú vị
 • Dịch tiếng Anh – Films should be entertaining.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

2  +  1  =