Menu

1137 – 语法 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《语》的笔顺动画写字动画演示

《语》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《语》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《法》的笔顺动画写字动画演示

《法》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《法》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 学习英语语法
 • Phồn – 學習英語語法
 • Pinyin – Xuéxí yīngyǔ yǔfǎ
 • Bồi – Xuế xí dinh dủy dúy phả
 • Dịch tiếng Việt – Học ngữ pháp tiếng anh
 • Dịch tiếng Anh – study English grammar

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个孩子说话不合语法
 • Phồn – 這個孩子說話不合語法
 • Pinyin – Zhège háizi shuōhuà bùhé yǔfǎ
 • Bồi – Chưa cưa hái chư sua lòa pù hứa dúy phả
 • Dịch tiếng Việt – Đứa trẻ này nói theo ngữ pháp
 • Dịch tiếng Anh – This child speaks ungrammatically.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

6  +    =  16