Menu

1141 – 原谅 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《原》的笔顺动画写字动画演示

《原》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《原》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《谅》的笔顺动画写字动画演示

《谅》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《谅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 请你原谅我
 • Phồn – 請你原諒我
 • Pinyin – Qǐng nǐ yuánliàng wǒ
 • Bồi – Chính nỉ doán leng ủa
 • Dịch tiếng Việt – Xin hãy tha thứ cho tôi
 • Dịch tiếng Anh – Please forgive me.

Ví dụ 2:

 • Giản – 对不起,一定要原谅我
 • Phồn – 對不起,一定要原諒我
 • Pinyin – Duìbùqǐ, yīdìng yào yuánliàng wǒ
 • Bồi – Tuây pu chỉ, i tình dao doán lưng ủa
 • Dịch tiếng Việt – Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi
 • Dịch tiếng Anh – Sorry, please forgive me.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

38  +    =  39