Menu

1142 – 原因 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《原》的笔顺动画写字动画演示

《原》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《原》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《因》的笔顺动画写字动画演示

《因》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《因》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 原因不明地
 • Phồn – 原因不明地
 • Pinyin – Yuányīn bùmíng de
 • Bồi – Doán din pù mính tơ
 • Dịch tiếng Việt – Không rõ lý do
 • Dịch tiếng Anh – for no apparent reason

Ví dụ 2:

 • Giản – 还另有原因
 • Phồn – 還另有原因
 • Pinyin – Hái lìng yǒu yuányīn
 • Bồi – Hái lình dẩu doán din
 • Dịch tiếng Việt – Vì một lý do khác
 • Dịch tiếng Anh – There was still another reason.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

7  +    =  12