Menu

1143 – 约会 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《约》的笔顺动画写字动画演示

《约》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《约》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我不跟同事约会
 • Phồn – 我不跟同事約會
 • Pinyin – Wǒ bù gēn tóngshì yuēhuì
 • Bồi – Ủa pu cân thúng sừ duê huây
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không hẹn hò với đồng nghiệp
 • Dịch tiếng Anh – I don’t date colleagues.

Ví dụ 2:

 • Giản – 和某人订一个约会
 • Phồn – 和某人訂一個約會
 • Pinyin – Hé mǒu rén dìng yīgè yuēhuì
 • Bồi – Hứa mẩu rấn tình i cừa duê huây
 • Dịch tiếng Việt – tạo một cuộc hẹn (với ai đó)
 • Dịch tiếng Anh – to make an appointment (with somebody)


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

27  +    =  32