Menu

1145 – 云 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

Trình diễn hoạt hình về đột quỵ Hoạt hình Viết về "Đám mây"

Trình diễn từng bước về thứ tự đột quỵ của "Đám mây" (viết từng nét một)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 云是由水气组成的
 • Phồn – 雲是由水氣組成的
 • Pinyin – Yún shì yóu shuǐ qì zǔchéng de
 • Bồi – Duýn sừ dấu suẩy chi chủ chấng tơ
 • Dịch tiếng Việt – Mây được tạo thành từ nước
 • Dịch tiếng Anh – The clouds are made of water.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你想通过云计算表达什么意思?
 • Phồn – 你想通過雲計算表達什麼意思?
 • Pinyin – Nǐ xiǎng tōngguò yún jìsuàn biǎodá shénme yìsi?
 • Bồi – Ní xẻng thung cua duýn chì soàn pẻo tá sấn mơ i sư?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có ý gì với điện toán đám mây?
 • Dịch tiếng Anh – What do you mean by cloud computing?


Các chữ Hán đồng âm

 • 匀: even; well-distributed; uniform; to distribute evenly; to share;
 • 昀: sun light; used in personal name;
 • 沄: rushing of a torrent;
 • 涢: (name of a river in Hebei);
 • 澐: river waves;
 • 熉: (yellow color);
 • 畇: reclaimed land;
 • 筠: skin of bamboo;
 • 纭: confused; numerous;
 • 耘: to weed;
 • 郧: name of a feudal state;
 • 鋆: gold;
 • 雲: cloud


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 云


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

13  +    =  19