Menu

1149 – 暂时 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《暂》的笔顺动画写字动画演示

《暂》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《暂》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 暂时的需要
 • Phồn – 暫時的需要
 • Pinyin – Zhànshí de xūyào
 • Bồi – Chan sứ tơ xuy dào
 • Dịch tiếng Việt – Nhu cầu tạm thời
 • Dịch tiếng Anh – temporary need

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们暂时休息一下
 • Phồn – 我們暫時休息一下
 • Pinyin – Wǒmen zhànshí xiūxí yīxià
 • Bồi – Ủa mân chan sứ xiêu xí i xà
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút
 • Dịch tiếng Anh – We’ll rest for a moment.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  36  =  46