Menu

1150 – 脏 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《脏》的笔顺动画写字动画演示

《脏》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《脏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他的鞋舌很脏
 • Phồn – 他的鞋舌很髒
 • Pinyin – Tā de xié shé hěn zàng
 • Bồi – Tha tơ xía sứa hẩn chàng
 • Dịch tiếng Việt – Lưỡi anh ta rất bẩn
 • Dịch tiếng Anh – His shoe tongues were dirty.

Ví dụ 2:

 • Giản – 桶上的塞子很脏
 • Phồn – 桶上的塞子很髒
 • Pinyin – Tǒng shàng de sāizi hěn zàng
 • Bồi – Thủng sang tơ sai chư hẩn chang
 • Dịch tiếng Việt – Vòi trên thùng đã bị bẩn.
 • Dịch tiếng Anh – The tap on the cask was dirty.


Các chữ Hán đồng âm

 • 奘: great;
 • 臓: Japanese variant of 臟|脏;
 • 葬: to bury (the dead); to inter;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

66  +    =  70